Your cart

Your cart is empty

**excluded from discounts**

Nā Puke Heluhelu

Hoʻollā ʻia kēia pae puke no ka heluhelu pū ʻana o kekahi me ke keiki i ka manawa mua, a laila, na ke keiki ihola. Ma muli o ke ʻano kūpinaʻi o nā ʻōlelo, piʻi aʻe ka hilinaʻi o ke keiki i kona hiki ke hoʻomaopopo i nā ʻōlelo ma ka heluhelu mau ʻana. Me he mea lā, e hoʻopaʻanaʻau ana ka mea heluhelu i nā ʻōlelo, eia naʻe, he keʻehina nui ia hana ma ke aʻo ʻana i ka heluhelu.

  • Kūpono i nā mea e hoʻomaka ana e heluhelu ma ka ʻōlelo Hawaiʻi. 
  • Maʻalahi nā hopunaʻōlelo a kūpinaʻi ka ʻōlelo o loko.
  • He mau kumuhana hoihoi me ke kohu i ka paeʻāina nei.
  • He mau kiʻi laupaʻapaʻani i pili i nā ʻōlelo o ka puke.

 _____

paperback   |   24-32 pages   |   5.5" x 8.5"   |   full color illustrations & photographs

* all books sold in single set, includes all 10 books shown

ʻŌlelo Hawaiʻi

Hawaiian Readers Set 1 (monolingual)

SKU: 9781573065597
Regular price $60.00
Unit price
per 

**excluded from discounts**

Nā Puke Heluhelu

Hoʻollā ʻia kēia pae puke no ka heluhelu pū ʻana o kekahi me ke keiki i ka manawa mua, a laila, na ke keiki ihola. Ma muli o ke ʻano kūpinaʻi o nā ʻōlelo, piʻi aʻe ka hilinaʻi o ke keiki i kona hiki ke hoʻomaopopo i nā ʻōlelo ma ka heluhelu mau ʻana. Me he mea lā, e hoʻopaʻanaʻau ana ka mea heluhelu i nā ʻōlelo, eia naʻe, he keʻehina nui ia hana ma ke aʻo ʻana i ka heluhelu.

  • Kūpono i nā mea e hoʻomaka ana e heluhelu ma ka ʻōlelo Hawaiʻi. 
  • Maʻalahi nā hopunaʻōlelo a kūpinaʻi ka ʻōlelo o loko.
  • He mau kumuhana hoihoi me ke kohu i ka paeʻāina nei.
  • He mau kiʻi laupaʻapaʻani i pili i nā ʻōlelo o ka puke.

 _____

paperback   |   24-32 pages   |   5.5" x 8.5"   |   full color illustrations & photographs

* all books sold in single set, includes all 10 books shown