Skip to product information
1 of 5

Bess Press

Hawaiian Readers Set 1 (monolingual)

Hawaiian Readers Set 1 (monolingual)

Regular price $60.00 USD
Regular price Sale price $60.00 USD
Sale Sold out

**excluded from discounts**

Nā Puke Heluhelu

Hoʻollā ʻia kēia pae puke no ka heluhelu pū ʻana o kekahi me ke keiki i ka manawa mua, a laila, na ke keiki ihola. Ma muli o ke ʻano kūpinaʻi o nā ʻōlelo, piʻi aʻe ka hilinaʻi o ke keiki i kona hiki ke hoʻomaopopo i nā ʻōlelo ma ka heluhelu mau ʻana. Me he mea lā, e hoʻopaʻanaʻau ana ka mea heluhelu i nā ʻōlelo, eia naʻe, he keʻehina nui ia hana ma ke aʻo ʻana i ka heluhelu.

  • Kūpono i nā mea e hoʻomaka ana e heluhelu ma ka ʻōlelo Hawaiʻi. 
  • Maʻalahi nā hopunaʻōlelo a kūpinaʻi ka ʻōlelo o loko.
  • He mau kumuhana hoihoi me ke kohu i ka paeʻāina nei.
  • He mau kiʻi laupaʻapaʻani i pili i nā ʻōlelo o ka puke.

 

Details

  • paperback
  • full color illustrations and photographs
  • 5.5" x 8.5" 
  • 24 - 32 pages
  • * all books sold in single set, includes all 10 books shown

ISBN:

9781573065597 View full details