Shopping Cart
Quick view
Login
Search for products on our site
See more
Kohala Kuamo‘o: Nae‘ole’s Race to Save a King
Kohala Kuamo‘o: Nae‘ole’s Race to Save a King
Kohala Kuamo‘o: Nae‘ole’s Race to Save a King
Kohala Kuamo‘o: Nae‘ole’s Race to Save a King
On Sale

SKU: 9780873362320

Kohala Kuamo‘o: Nae‘ole’s Race to Save a King

 • -0%
 • Regular price $16.00

  HE MOʻOʻŌLELO NO KOHALA I HAʻI WAHA ʻIA MAI NA NĀ KŪPUNA A HAʻI HOU ʻIA NAʻEKOLA HANAUNA O KA ʻOHANA ʻO KAWAIʻAEʻA, HE MAU PUA NA NAEʻOLE.

  A Kohala oral tradition passed on by kūpuna and retold by 3 generations of the Kawaiʻaeʻa ʻohana, who are descendants of Naeʻole.

  When a prophecy proclaims that the unborn Kamehameha would grow to overshadow the ruling chiefs, his life from birth is in danger. Nae‘ole races with the helpless infant across the Kohala district of Hawai‘i Island to bring Kamehameha to safety.

  by Kekauleleonaeʻole Kawaiʻaeʻa
  illustrated by Aaron Kawaiʻaeʻa