Skip to product information
1 of 5

Kamehameha Publishing

Mohala Mai O Hau / How Hau Became Hau‘ula (bilingual)

Mohala Mai O Hau / How Hau Became Hau‘ula (bilingual)

Regular price $16.00 USD
Regular price Sale price $16.00 USD
Sale Sold out

ʻO HAU HE KAIKAMAHINE HAʻAHAʻA A HILAHILA NŌ HOʻI IA NO KOʻOLAULOA. ʻAʻOLE NAʻE PĒLĀ KE ʻANO O KONA MAU KAIKUAʻANA KIʻEKIʻE, ʻO IA ʻO NIU, PŪHALA, A ME LEHUA. NO LAILA, KŌKUA MAI KONA KUPUNA WAHINE, A ʻO KA MOHALA MAILA NŌ IA O HAU I KA ʻIKE ʻANA Ē, HE MAU ʻAOʻAO MAIKAʻI NŌ HOʻI KONA.

Hau, a young girl from Koʻolauloa, is overshadowed by her beautiful and talented older sisters named Niu, Pūhala, and Lehua. But with the help of her kupuna, Hau begins to blossom as she discovers her unique talents and contributions.

_____

Author Robert Lono ‘Ikuwā is a native of Kalaoa, Kona, Hawai‘i. He graduated from Kamehameha Schools and is currently a doctoral candidate at Brigham Young University. An experienced Hawaiian language teacher and kumu hula, Mr. ‘Ikuwa acknowledges the kūpuna of Kona, Hawai‘i and Ko‘olauloa, ‘Oahu as his foundation for language, scholarship, and storytelling.

Illustrator Matthew Kāwika Ortiz grew up in Lā‘ie on O‘ahu. He is thankful to Akua for his loving family, his parents’ nurturing his love of art, and his memories of drawing while his mother read to him. Matt received his bachelor of fine arts from the University of Hawai‘i–Mānoa and is living his dream of being an artist.

_____

hardcover   |   32 pages   |   9" x 11"   |   color   |   bilingual

ISBN:

9780873362399 View full details