Skip to product information
1 of 5

Kamehameha Publishing

Mohala Mai O Hau / How Hau Became Hau‘ula (bilingual)

Mohala Mai O Hau / How Hau Became Hau‘ula (bilingual)

Regular price $16.00 USD
Regular price Sale price $16.00 USD
Sale Sold out

ʻO HAU HE KAIKAMAHINE HAʻAHAʻA A HILAHILA NŌ HOʻI IA NO KOʻOLAULOA. ʻAʻOLE NAʻE PĒLĀ KE ʻANO O KONA MAU KAIKUAʻANA KIʻEKIʻE, ʻO IA ʻO NIU, PŪHALA, A ME LEHUA. NO LAILA, KŌKUA MAI KONA KUPUNA WAHINE, A ʻO KA MOHALA MAILA NŌ IA O HAU I KA ʻIKE ʻANA Ē, HE MAU ʻAOʻAO MAIKAʻI NŌ HOʻI KONA.

Hau, a young girl from Koʻolauloa, is overshadowed by her beautiful and talented older sisters named Niu, Pūhala, and Lehua. But with the help of her kupuna, Hau begins to blossom as she discovers her unique talents and contributions

ISBN:

9780873362399 View full details