Month of May 30% Educator Discount! For all Education Orders, please contact education@besspress.com.

Our website is undergoing changes. Mahalo for your patience!

Your cart

Your cart is empty

ʻO HAU HE KAIKAMAHINE HAʻAHAʻA A HILAHILA NŌ HOʻI IA NO KOʻOLAULOA. ʻAʻOLE NAʻE PĒLĀ KE ʻANO O KONA MAU KAIKUAʻANA KIʻEKIʻE, ʻO IA ʻO NIU, PŪHALA, A ME LEHUA. NO LAILA, KŌKUA MAI KONA KUPUNA WAHINE, A ʻO KA MOHALA MAILA NŌ IA O HAU I KA ʻIKE ʻANA Ē, HE MAU ʻAOʻAO MAIKAʻI NŌ HOʻI KONA.

Hau, a young girl from Koʻolauloa, is overshadowed by her beautiful and talented older sisters named Niu, Pūhala, and Lehua. But with the help of her kupuna, Hau begins to blossom as she discovers her unique talents and contributions.

_____

Author Robert Lono ‘Ikuwā is a native of Kalaoa, Kona, Hawai‘i. He graduated from Kamehameha Schools and is currently a doctoral candidate at Brigham Young University. An experienced Hawaiian language teacher and kumu hula, Mr. ‘Ikuwa acknowledges the kūpuna of Kona, Hawai‘i and Ko‘olauloa, ‘Oahu as his foundation for language, scholarship, and storytelling.

Illustrator Matthew Kāwika Ortiz grew up in Lā‘ie on O‘ahu. He is thankful to Akua for his loving family, his parents’ nurturing his love of art, and his memories of drawing while his mother read to him. Matt received his bachelor of fine arts from the University of Hawai‘i–Mānoa and is living his dream of being an artist.

_____

hardcover   |   32 pages   |   9" x 11"   |   color   |   bilingual

Mohala Mai O Hau / How Hau Became Hau‘ula (bilingual)

SKU: 9780873362399
Regular price $16.00
Unit price
per 

ʻO HAU HE KAIKAMAHINE HAʻAHAʻA A HILAHILA NŌ HOʻI IA NO KOʻOLAULOA. ʻAʻOLE NAʻE PĒLĀ KE ʻANO O KONA MAU KAIKUAʻANA KIʻEKIʻE, ʻO IA ʻO NIU, PŪHALA, A ME LEHUA. NO LAILA, KŌKUA MAI KONA KUPUNA WAHINE, A ʻO KA MOHALA MAILA NŌ IA O HAU I KA ʻIKE ʻANA Ē, HE MAU ʻAOʻAO MAIKAʻI NŌ HOʻI KONA.

Hau, a young girl from Koʻolauloa, is overshadowed by her beautiful and talented older sisters named Niu, Pūhala, and Lehua. But with the help of her kupuna, Hau begins to blossom as she discovers her unique talents and contributions.

_____

Author Robert Lono ‘Ikuwā is a native of Kalaoa, Kona, Hawai‘i. He graduated from Kamehameha Schools and is currently a doctoral candidate at Brigham Young University. An experienced Hawaiian language teacher and kumu hula, Mr. ‘Ikuwa acknowledges the kūpuna of Kona, Hawai‘i and Ko‘olauloa, ‘Oahu as his foundation for language, scholarship, and storytelling.

Illustrator Matthew Kāwika Ortiz grew up in Lā‘ie on O‘ahu. He is thankful to Akua for his loving family, his parents’ nurturing his love of art, and his memories of drawing while his mother read to him. Matt received his bachelor of fine arts from the University of Hawai‘i–Mānoa and is living his dream of being an artist.

_____

hardcover   |   32 pages   |   9" x 11"   |   color   |   bilingual