Shopping Cart
Quick view
Login
Search for products on our site
See more
Mohala Mai O Hau / How Hau Became Hau‘ula (bilingual)
Mohala Mai O Hau / How Hau Became Hau‘ula (bilingual)
Mohala Mai O Hau / How Hau Became Hau‘ula (bilingual)
Mohala Mai O Hau / How Hau Became Hau‘ula (bilingual)
Mohala Mai O Hau / How Hau Became Hau‘ula (bilingual)
On Sale

SKU: 9780873362399

Mohala Mai O Hau / How Hau Became Hau‘ula (bilingual)

ʻO HAU HE KAIKAMAHINE HAʻAHAʻA A HILAHILA NŌ HOʻI IA NO KOʻOLAULOA. ʻAʻOLE NAʻE PĒLĀ KE ʻANO O KONA MAU KAIKUAʻANA KIʻEKIʻE, ʻO IA ʻO NIU, PŪHALA, A ME LEHUA. NO LAILA, KŌKUA MAI KONA KUPUNA WAHINE, A ʻO KA MOHALA MAILA NŌ IA O HAU I KA ʻIKE ʻANA Ē, HE MAU ʻAOʻAO MAIKAʻI NŌ HOʻI KONA.

Hau, a young girl from Koʻolauloa, is overshadowed by her beautiful and talented older sisters named Niu, Pūhala, and Lehua. But with the help of her kupuna, Hau begins to blossom as she discovers her unique talents and contributions
  • -0%
  • Regular price $16.00